Tekstanalyse

Hvordan du lettest analysere en novelle, eller anden relevant tekst.

1391 visninger

Edited: 2021-04-09 10:13

Følgende er ment som en vejledning til skoleelever, som måtte lide under de mange, så absolut, brutale Dansk timer undervisningssystemet udsætter os for :-P

Når du skal analysere en tekst, så er det vigtigt at forstå, at der ikke findes en rigtig eller forkert måde at analysere tekster på. Du kan dog stadig nå frem til en forkert forståelse, hvis du ikke har helt styr på detaljerne i en given tekst.

For mange kan det være super frustrerende, at skulle bruge tiden på at analysere tekster, hvis man i forvejen er god til Dansk. Som elev fristes man også nemt til at udtrykke sine egne holdninger om en given tekst – det kan dog blive en distrahering fra selve analysen.

Personligt kan du godt mene, at de tekster der bliver læst i skolen er dybt åndsvage, og forfatteren er en spade – og mange gange er det faktisk ikke forkert – men det er bare irrelevant i forhold til analysen og forståelsen af teksten. Derfor kan et godt tip være, at holde sig til analysen og forståelsen, frem for at udtrykke sine egne holdninger om en given tekst.

Tekstanalysen, og formålet med denne

En analyse af en hvilken som helst tekst handler i bund og grund om at læse teksten og mærke sig afgørende budskaber, handlinger og beskrivelser undervejs. Kort sagt, om at fortolke og forstå teksten. Hvis du når frem til forfatterens oprindelige budskab, så har du forstået teksten korrekt.

Det som rent faktisk står skrevet, og det som har været forfatterens intention at skrive, stemmer nødvendigvis ikke altid overens. Det kan eksempelvis skyldes, at forfatteren selv, ikke har haft de fornødne sproglige færdigheder. Dog er det en god idé, at du som udgangspunkt antager, at forfatteren behersker den nødvendige sproglige kompetance, og at du ikke udnytter dette faktum,til at nedlægge egne holdninger eller budskaber i en tekst.

Når du skriver en analyse i skoletiden, så er det ikke kun for din egen skyld. Formålet med at skrive en analyse er primært at vise din lære, at du har forstået en given tekst.

Analysemodeller

Noget af det mest, brutalt kedelige, ved Danske faget, er analysemodeller. Igennem tiden er der blevet udviklet nogle modeller, som passer på bestemte genre eller typer af tekst. Af analysemodeller kan eksempelvis nævnes:

  1. Kontraktmodellen – Eventyr, typisk anvendelse

Modellerne tiltænkt som en hjælp i analysen, og som forklaret tidligere, så er formålet med analysen, kort sagt, at forstå en tekst. Analysemodellerne, vil muligvis, for mange, bare komplicere tingene unødvendigt. Så i stedet for at bruge din energi på at huske analysemodeller udenad, så invester den hellere i, at blive bedre til at gengive vigtige detaljer fra teksten du analysere. Det er måske derfor bedre at sige om analysemodellerne, at de kan fungere som inspiration til, hvordan du kan analysere en tekst selv.

Overskriften for forskellige sektioner, i typiske analysemodeller, behøver ikke at være præcis magen til de overskrifter du finder i analysemodellen. Prøv i stedet på at skrive overskrifter som trækker lidt på det budskab, du gerne vil sende med din analyse.

Fortæl os hvad du tænker:

  1. En novelleanalyse af Det første møde, måske den kan være til hjælp for andre som analysere samme novelle.
  2. En analyse af novellen Hun snød mig til sidst.
  3. Følgende er en analyse jeg foretog af As breve på min skole, måske kan den være til hjælp for andre.
  4. Analyserende artikel om novellen Køjesenge, skrevet af Katrine Marie Guldager.

Flere i: Novelleanalyse