Ved at bruge denne side acceptere du brugen af cookies.

Læs mere

Del via:

Tekstanalyse

Hvordan du lettest analysere en novelle, eller anden relevant tekst.

Redigeret: 2017-09-02 20:23

Følgende er ment som en vejledning til skoleelever, som måtte lide til de mange, så absolut, brutale Dansk timer undervisningssystemet udsætter os for :-P

Når du skal analysere en tekst, så er det vigtigt at vi får slået fast, at der ikke findes en rigtig og forkert måde at analysere på. Du kan derimod nå frem til en forkert forståelse, alt efter hvor gode dine sproglige færdigheder er.

Tekstanalysen, og formålet med denne

En analyse af en hvilken som helst tekst, handler i bund og grund om, at læse teksten, og at mærke sig afgørende budskaber, handlinger og beskrivelser. Kort sagt, om at fortolke og forstå teksten. Hvis du når frem til forfatterens oprindelige budskab, så har du forstået teksten korrekt.

Det som rent faktisk står skrevet, og det som har været forfatterens intention at skrive, stemmer ikke altid overens. Det kan eksempelvis skyldes, forfatterens egne begrænsede sproglige kundskaber. Dog er det en god idé, at du som udgangspunkt antager, at forfatteren behersker den nødvendige sproglige kompetance, og at du ikke udnytter dette faktum, til at nedlægge dine egne holdninger i en tekst.

Når du skriver en analyse, så er det ikke for din egen skyld. Formålet med at skrive en analyse, er at tilfredsstille andres behov, for at se at du har forstået en given tekst.

Analysemodeller

Noget af det mest, brutalt kedelige, ved Danske faget, er analysemodeller. Igennem tiden er der blevet udviklet nogle modeller, som passer på bestemte genre eller typer af tekst. Af analysemodeller kan nævnes:

  1. Kontraktmodellen – Eventyr, typisk anvendelse

Modellerne tiltænkt som en hjælp i analysen, og som forklaret tidligere, så er formålet med analysen, kort sagt, at forstå en tekst. Analysemodellerne, vil muligvis for mange, bare komplicere tingene unødvendigt. Så i stedet for at bruge din energi på at huske analysemodeller udenad, så invester den hellere i, at blive bedre til at gengive vigtige detaljer fra den tekst du analysere. Det er måske derfor bedre at sige, at analysemodellerne kan fungere, som inspiration til hvordan du kan analysere en tekst.

Overskriften for forskellige sektioner, i typiske analysemodeller, behøver ikke at være præcis magen til de overskrifter du finder i analysemodellen. Prøv i stedet på at skrive overskrifter, som trækker lidt på det budskab du vil sende med din analyse.