Dansk: Analyserende Artikel

Hvordan man skriver en god analyserende artikel i dansk.

1767 visninger

Edited: 2017-09-02 20:04

Ved skrivning af en analyserende artikel, også kendt som den literære artikel, skal man særligt analysere og tolke sit materiale, og gøre det på en måde, så det belyser det emne man arbejder med.

Den præcise fremgangsmåde afhænger af det materiale, som man arbejder med. Generelt vil man dog, opbygge sin tekst omkring de centrale ting i det materiale, som man skriver sin artikel om.

Man vil ofte kunne vælge forskellige vinklinger til sit materiale, det kan derfor være vigtigt, at nævne i starten af sin artikel, hvilken vinkel man har valgt. Hvis man vælger, at tilgå emnet, fra flere vinkler, så skriver man bare det.

Novelleanalyse

I novelleanalysen vil man typisk se på årsag og effekt, eller betydningen af begivenheder i handlingen. Man kan også analysere på, betydningen af de forskellige karakterers handlinger og relation til hinanden, herunder hvordan de har det følelsesmæssigt og psykologisk. Graver man endnu dybere, kan man måske også komme med en velbegrundet vurdering på, hvorfor karaktererne måske opføre sig dumt eller fornuftigt.

Man kan nogle gange, analysere på de forskellige appelformer som karakterene i handlingen benytter sig af. Dvs. logos, etos og patos.

Det vil ofte være oplagt, at komme ind på temaet i novellen. Til sidst kan man perspektivere, og eventuelt indrage andre noveller. Inddragelsen af andre noveller kan foregå ved, at sammenligne temaerne fra de forskellige noveller med hinanden.

Eventyrsanalyse

Analysere man et eventyr, vil man normalt se på typiske eventyr træk. Eksempelvis tilstedeværelsen af bestemte karakterer så som: Prinsen, kongen, prinsessen og dragen. Eller overnaturlige elementer som: drager, trylleri og frøer der bliver til prinser når pigerne kysser dem på næsen.

Man bygger sin analyse op omkring, de særlige karaktertræk som kan findes ved eventyret, og man kan så, ud fra det, eventuelt tolke på betydningen, eller såkaldte skjulte betydninger. Det kan dog også være en farlig ting, og man bør huske på, at nogle gange er en historie bare en historie, uden skjulte betydninger.

Eventyrs analyse er næsten en genre for sig selv, men man kan dog godt, skrive en analyserende artikel om en analyse af et eller flere eventyr. Eventyr følger ofte kontraktmoddellen.

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Et eksempel på en opgavebesvarelse til en opgave om, at skrive en introducerende artikel om danskhed.
  2. Analyserende artikel om novellen Køjesenge, skrevet af Katrine Marie Guldager.

Flere i: Artikelskrivning