Dansk: Diskuterende Artikel

Hvordan man skriver en god diskuterende artikel i dansk.

2046 visninger

Edited: 2017-09-02 20:25

Når man skriver en diskuterende artikel, skal man redegøre synspunkter i materialet, og eventuelt sammenligne synspunkterne med hinanden. Materialet kan være mange forskellige ting, men vil nok oftest være artikler, bøger eller videoer.

Materialet kan være selvvalgt, eller hvis det drejer sig om en skole opgave, kan det være skolen har udvalgt materialet. Hvis materialet er valgt af skolen, så kan det være vigtigt, at du skriver som om, at du selv havde valgt, hvad du ville skrive om.

Når man udlægger de forskellige synspunkter i sit materiale, kan man samtidig karakterisere de argumentationsformer som forfatter'(ne) anvender i materialet. Eksempelvis logos, etos og patos.

Det kan være en god idé, at starte ens artikel med, at indføre læseren i emnet. Derefter kan man udlægge de forskellige synspunkter, og eventuelt sammenligne dem.

For at anvende de danskfaglige begreber, kan man eksempelvis tydeligt påpege belæget og hjemmelen i de forskellige argumentationer i sit materiale, det vil nok dog mest være relevant i skole-sammenhæng, for at vise at man kan de danskfaglige begreber.

Hvis man skriver en skole-opgave, så kan der desuden være krav, som ikke er direkte angivet i opgave beskrivelsen. Det kan eksempelvis være krav til brugen af fodnoter, og henvisning af kilder i fodnoter. Typisk kunne det være krav til, hvordan man henviser til:

  1. Bøger: forfatter, titel, udgiver og årstal.
  2. Materiale fra internettet: dato, link
  3. Tidspunkter i lyd-filer og videoer: titel, (mm:ss)

Den perfekte diskuterende artikel

Det kan være vanskeligt at skrive den perfekte diskuterende artikel, fordi hvad man skal gøre, i høj grad handler om, det emne man skriver om. Der findes altså ikke en færdig opskrift på, hvordan man skriver den perfekte artikel.

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Et eksempel på en opgavebesvarelse til en opgave om, at skrive en introducerende artikel om danskhed.
  2. Analyserende artikel om novellen Køjesenge, skrevet af Katrine Marie Guldager.

Flere i: Artikelskrivning