Dansk: Introducerende Artikel

Hvordan man skriver en introducerende artikel i dansk.

1240 visninger

Edited: 2017-09-02 20:04

I den introducerende artikel skal man, præsentere et givent emne for læseren, helst på en måde, så selv den helt uvidende læser, hurtigt kan danne sig et overblik over centrale dele under emnet.

Man skal altså forsøge at skrive formidlende, og på en måde, så læseren, nemmest muligt, kan tilegne sig en forståelse for det givende emne. Man behøver ikke at forklare alle detaljerne for læseren, men man kan forsøge at vurdere, hvad der er vigtigst, og så vælge at fokusere på det.

Præsis hvad man skal gøre, kan afhænge af emnet man skriver om. Man kunne eksempelvis starte med:

  1. At indføre læseren i emnet
  2. At objektivt udlægge de vigtigste synspunkter i forskelligt materiale, og sammenligne disse med hinanden.
  3. Inddrage relevant materiale fra internettet, og henvise til dette i fodnoter.

Hvis man har fået en dansk opgave i skole-sammenhæng, er det vigtigt at læse opgave beskrivelsen. Desuden kan der være krav, som ikke fremgår af selve opgave beskrivelsen. Det kunne eksempelvis være indsættelse af fodnoter, og hvordan man henviser til sine kilder i fodnoterne. Typisk kunne det være henvisninger til:

  1. Bøger ved at skrive: forfatter, titel, udgiver og årstal.
  2. Materiale fra internettet: dato, link
  3. Tidspunkter i lyd-filer og videoer: titel, (mm:ss)

Kravene til fodnoter er i høj grad overflødige, så man kan håbe på, at man i fremtiden vil fjerne disse krav på skolerne og til eksamener.

Den perfekte introducerende artikel er svær at opnå

Præcis hvad man skal gøre, afhænger mest af en selv, og det materiale man beskæftiger sig med.

Der er altså ikke en færdig opskrift på, hvordan man skriver den perfekte introducerende artikel. Derfor er det problematisk, at man på skolerne, ofte har krav til, at artiklerne skal være på minimum x antal ord, eller indeholde fodnoter.

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Et eksempel på en opgavebesvarelse til en opgave om, at skrive en introducerende artikel om danskhed.
  2. Analyserende artikel om novellen Køjesenge, skrevet af Katrine Marie Guldager.

Flere i: Artikelskrivning