Slutkapital

Sådan kender du forskel på start- og slutkapital.

1191 visninger

Edited: 2017-06-13 06:56

Når der tales om en slutkapital, så menes der ofte den kapital som er til rådighed på en konto, efter en bestemt antal år. Det kunne eksempelvis være en konto, hvor du har fastfrosset det indestående beløb, over en bestemt årrække – måske med det formål at få en højere rente på kontoen.

For eksempel kunne vi sige du indsætter 10.000 kr. og fastlåser dem i 5 år, til en rente på 4 procent. Du kan så ved hjælp af Kapitalfremskrivningsformlen kan vi så finde frem til slutkapitalen, efter de 5 år er gået. Det er nemlig ikke nok at gange renten med antallet af år, da der også må tages højde for renters rente.

I matematikken bliver slutkapitalen for en opsparing ofte repræsenteret af Kn – eller bare K – hvor K0 så repræsentere startkapitalen.

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Fremskrivningsformlen er en metode til, eksempelvis, at regne sig frem til hvor mange penge man har efter en endt opsparing i banken. Formlen er også kendt som kapitalfremskrivningsformlen, og inkludere altså renters rente.
  2. En forklaring på harmonikamodellen med medfølgende formler og eksempler.
  3. Vejledning til rentefodsformlen, kan blandt andet anvendes til at finde frem til renten for en opsparing.
  4. Terminsformlen kan bruges til at finde frem til antallet af terminer, ud fra rente, start- og slutkapital.
  5. Vejledning til brug af tilbageskrivningsformlen til at finde startkapitalen i matematik.

Flere i: Procentregning