Katete

På en trekant kalder vi de to mindste sider for kateter, her er en kort forklaring.

3301 visninger

Edited: 2017-06-13 05:39

Retvinklet trekant, som viser kateter og hypotenuse.

De to sider som ligger op til den rette vinkel, i en retvinklet trekant, bliver kaldt for kateter, eller for en katete, hvis der kun er tale om den ene.

Siden overfor den rette vinkel, bliver kaldt for hypotenusen. I eksemplet til højre er der tale om siden |AB|.

Det er kun i retvinklede trekanter, at siderne har navne. I en vilkårlig optræder der ingen ret vinkel (90°), og siderne har derfor ingen bestemte navne.

Ekstra hjælp til trekanter

Det er også muligt at have en trekant, hvor alle siderne er lige lange, en sådan trekant kaldes for en ligesidet trekant.

Hvis en trekant ikke har en vinkel på 90 grader, så kaldes den for en Vilkårlig trekant, og så har siderne ikke længere navne som hypotenuse og katete.

Hvis man ligger de tre vinkler sammen i en trekant, så vil det altid tilsammen give 180°.

Sådan beregner du

  1. Find en katete i en retvinklet trekant

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Sådan finder du ukendte sidelængder på ensvinklede trekanter
  2. Sådan finder du sidelængden på en katete i en retvinklet trekant.
  3. Forklaring på ensvinklede trekanter.
  4. En forklaring til spidsvinklede trekanter, med tilhørende skitse.
  5. En forklaring til den ligebenede trekant, og medfølgende skitse.

Flere i: Trigonometri