Atomnummer

Et nummer på et grundstof i det periodiske system.

1770 visninger

Edited: 2017-06-13 06:26

Et grundstofs Atomnummer passer med antallet af protoner på atomerne i et grundstof. Atomnummeret bliver betegnet som (Z).

Atomer består af mindre bestanddele, for eksempel protoner og neutroner. Antallet af protoner er fast, imens antallet af neutroner kan være varierende. Denne variation har dog ikke, indflydelse på et stofs kemiske egenskaber, som bliver bestemt af dets elektroner.

Relationen til elektroner

Normalt fortæller atomnummeret både hvor mange elektroner og protoner, der er i et atom. Det gælder dog kun for ikke-ioniserede atomer. Er der tale om ioner, så har atomet enten afgivet, eller optaget et eller flere af sine elektroner, hvorved det har fået en elektrisk ladning.

Protonerne i kernen på et atom, har en positiv ladning (+1e), imens elektronerne har en negativ ladning (-1e). Hvis der er lige mange protoner og elektroner, vil et atom være neutralt ladet. Neutronerne i kernen er elektrisk neutrale (0).

Isotoper

Der kan være flere forskellige isotoper af et grundstof, eksempelvis Hydrogen-1 og Hydrogen-2. Fundamentalt er der tale om samme grundstof, dog med varierende antal af neutroner.

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Nukleoner er partikler som findes i kernen på atomer.
  2. En fællesbetegnelse for grundstoffer med varierende antal af kernepartikler.
  3. Her kan du læse om atomer og deres opbygning.
  4. En teoretisk forklaring til elektroner, som er de mindre partikler der findes i atomer.
  5. Ioner er atomer, som enten har optaget, eller afgivet elektroner.

Flere i: Atomer