Ion

Ioner er atomer, som enten har optaget, eller afgivet elektroner.

1541 visninger

Edited: 2017-06-13 06:26

En Ion er et atom, som enten har optaget, eller afgivet en eller flere elektroner. Generelt kan atomer, kun afgive elektroner, hvis der er noget tilstede, til at optage elektronerne.

Man navngiver metalioner ved at tilføje "ion" til metallets navn. Eks.: Jernion og Kobberion. Ikke-metallerne navngives ved, at tilføje id til navnet, og evt foretage en sammentrækning. Eks.: Nitrid og Phosphid.

I henhold til oktetreglen vil grundstofferne i de 8 hovedgrupper gerne have 8 elektroner i den yderste skal. Hovedgrupperne er, anført med romertal. Det er, med undtagelse af de letteste af grundstofferne. Eksempelvis bestræber Hydrogen sig på at have 2 elektroner i den ydersteskal, fordi ædelgassen Helium kun har 2 i sin yderste skal.

Iondannelse

Metalatomer afgiver elektroner, og danner positive ioner. Det skyldes selvfølgelig, at protonerne er positivt ladet, og elektronerne som bliver afgivet, er negativt ladet. Når metallerne afgiver elektroner, vil de altså blive positivt ladet.

Ikke-metallerne optager elektroner, og bliver derved negativt ladet. Balancen imellem elektronerne og protonerne bliver forskubbet, på samme måde som med metallerne, bare til modsatte side.

Ioner dannes altså ved, at atomerne fra et grundstof, danner bindinger med atomerne fra et andet grundstof. Et eksempel på en sådan binding, kunne være almindeligt salt (NaCl), som består af ionerne Na- og Cl+, en sådan binding kaldes for en simpel ionbinding.

Fortæl os hvad du tænker:

Emma

Ift. til det du skriver omkring iondannelse (dit eksempel med NaCl), så tænker jeg, at du mener Na+ og Cl-? Og ikke Na- og Cl+

  1. Nukleoner er partikler som findes i kernen på atomer.
  2. En fællesbetegnelse for grundstoffer med varierende antal af kernepartikler.
  3. Her kan du læse om atomer og deres opbygning.
  4. En teoretisk forklaring til elektroner, som er de mindre partikler der findes i atomer.

Flere i: Atomer