Isotop

En fællesbetegnelse for grundstoffer med varierende antal af kernepartikler.

1306 visninger

Edited: 2017-06-13 06:28

En isotop er, kort sagt, en variation i et grundstofs kernepartikler (nukleoner). Atomerne i et grundstof er kemisk set ens, men antallet af neutroner i atomernes kerner kan variere.

Et grundstofs atomnummer er det samme som antallet af protoner i atom kernen. Der kan dog være et varierende antal af neutroner, og det er denne variation der bestemmer, hvilken isotop af grundstoffet vi har med at gøre.

En isotop er stadig det samme grundstof, og har samme kemiske egenskaber som andre isotoper af grundstoffet. Forskellen findes i antallet af kernepartikler (nukleoner), nærmere betegnet neutronerne. Stoffet har stadig de samme kemiske egenskaber, og reagere derved ens med andre stoffer. Årsagen er, at disse egenskaber bliver bestemt, af elektronerne som er placeret i elektronskyen uden for selve kernen.

Antallet af neutroner kan angives i hævet præfiks, før grundstoffets symbol. En anden måde at skrive det på, er ved hjælp af bindestreg. Eks.: jern-57, Helium-3

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Nukleoner er partikler som findes i kernen på atomer.
  2. Her kan du læse om atomer og deres opbygning.
  3. En teoretisk forklaring til elektroner, som er de mindre partikler der findes i atomer.
  4. Ioner er atomer, som enten har optaget, eller afgivet elektroner.

Flere i: Atomer