Elektroner

En teoretisk forklaring til elektroner, som er de mindre partikler der findes i atomer.

1511 visninger

Edited: 2017-06-13 06:26

En Elektron er en partikel, som findes inde i et atom. Partkiler i atomer, er placeret omkring atomkernen. Ofte vil man tale om skaller, eller elektronskyer. En elektronsky er det samme som summen af elektron skallerne i et atom.

Elektroner er negativt ladet (-1e), og protoner er positivt ladet (+1e). Hvis der er lige mange protoner og elektroner, vil et grundstof være neutralt ladet.

Det er elektronsystemet som bestemmer de kemiske egenskaber for et stof.

Elektronskaller

I den første elektronskal kan der, højest være 2 elektroner, i den anden skal kan der være hele 8 elektroner. Man kan regne sig frem til, hvor mange elektroner der kan, være i hver elektronskal via formlen:

2*n^2

I den yderste elektronskal er det stabilt, at have 8 elektroner. Atomer som ikke har 8 elektroner i den yderste elektronskal, er tilbøjelige til at indgå i kemiske forbindelser. De eneste grundstoffer der er stabile er ædelgasserne.

Elektroner og elektricitet

Ved statisk elektricitet eller lyn, optræder der elektroner frit. Derfor kan elektroner altså godt optræde frit. Ligesom Protoner og Neutroner kan gøre det i bestemte sammenhænge.

Elektricitet fungere ved, at elektroner hopper fra atom til atom, igennem et stof der er elektrisk ledende. Elektronerne er ikke frie, men derimod bundet til flere atomer på samme tid.

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Nukleoner er partikler som findes i kernen på atomer.
  2. En fællesbetegnelse for grundstoffer med varierende antal af kernepartikler.
  3. Her kan du læse om atomer og deres opbygning.
  4. Ioner er atomer, som enten har optaget, eller afgivet elektroner.

Flere i: Atomer