Find hypotenusen med pythagoras

Her kan du lære hvordan man finder hypotenusen i en retvinklet trekant ved hjælp af pythagoras.

3634 visninger

Edited: 2017-06-13 05:38

Hvis vi har en retvinklet trekant, hvor kun vi kender længden på de to kateter, så kan vi ved hjælp af pythagoras læresætning finde frem til længden på hypotenusen

Hvis vi siger at længden på de to kateter, er henholdvis 5 og 12, så kan vi finde længden på hypotenusen, ved at tage kvadratrod a opløftet i anden, minus kvadratrod b opløftet i anden. E.ks.:

Sidelængden |AB| kaldes også for lille c.

Alternativ skrivemåde for pythagoras formel

Hvis ovenstående formel skal skrives ind på en lommeregner, eller i et regneark, så kan følgende skrivemåde anvendes.

(5^2+12^2)^(1/2)

Det er fordi vi også kan regne kvadratrødder via potens. Det kan gøres ved at opløfte et tal til 1 divideret med roden. En kvadratrod har 2 som rod, og skal derfor opløftes til en divideret med to.

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Sådan finder du ukendte sidelængder på ensvinklede trekanter
  2. Sådan finder du sidelængden på en katete i en retvinklet trekant.
  3. Forklaring på ensvinklede trekanter.
  4. En forklaring til spidsvinklede trekanter, med tilhørende skitse.
  5. En forklaring til den ligebenede trekant, og medfølgende skitse.

Flere i: Trigonometri