Permeabilitet og porøsitet

En kort forklaring til begreberne Permeabilitet og Porøsitet.

11102 visninger

Edited: 2017-06-13 06:30

Porøsitet og permeabilitet er begreber som bliver brugt til, at beskrive hulrummene i en bjergart eller jordart. Med Porøsiteten menes der, hvor stor en procentdel af en kilde som består af hulrum.

Porøsitet er en betegnelse som bliver brugt til, at beskrive tilstedeværelsen af hulrum i en kilde, eksempelvis jord eller sand. Jord er dog ikke bare jord, og der findes uendeligt mange blandinger. Permeabilitet beskriver hvordan hulrummene er forbundet med hinanden, her har det stor betydning at hulrummene har forbindelse til hinanden.

Nogle jordarter, eksempelvis lerjord, har generelt meget små hulrum, og hulrummene er dårligt forbundet, Dvs. Der er både tale om lav permeabilitet og Porøsitet. Derfor vil et lerholdigt lag ofte blive betegnet som et forseglende lag, særligt i forbindelse med søgning efter olie.

Nødbør i forhold til porøsitet og permeabilitet

Når det regner, vil en stor del af den mængde vand der rammer landjorden, sive ned i jorden igennem de hulrum som findes i form af porøsiteten. Desto bedre hulrummene er forbundet, desto højre er permeabiliteten og dermed nevsivnings hastigheden.

Hvis der findes mange sten i en kilde, vil de ofte bidrage til en højere permeabilitet, på grund af større, og muligvis også flere hulrum i sedimenterne.

Det siger næsten sig selv, at mindre sedimenter kan udfylde de større hulrum i en kilde, i nogle tilfælde, i så stor en grad at der kan være tale om dannelse af et reelt forseglende lag.

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Nyttig viden om råolie og anvendelsen af olie som energikilde.

Flere i: Geologi