Facebooks Inviter Funktion er Ulovlig

Ombudsmanden mener at Facebooks Inviter funktion er ulovlig - men er det nu også en fornuftig afgørelse? Det mener jeg ikke, at det er!

843 visninger

Edited: 2020-11-28 10:24

Ombudsmanden kom for noget tid siden med en udmelding om, at det er ulovligt at invitere folk til at Synes godt om sider på Facebook.

Det er, efter min mening, en alvorlig begrænsning af vores personlige frihed.

Denne her slags regler bør vi altid være ekstremt skeptiske overfor, fordi det egentlig svare til, at myndighederne går ind i dit hus eller lejlighed, og begynder at bestemme hvordan du placerede dine møbler.

Jeg ser det også som et fuldstendigt urimeligt overgreb på ejendomsretten, i det man forsøger at bestemme over små-funktioner på et socialt medie – selv når brugerne har accepteret brugs betingelserne for platformen.

Facebook er en privat ejet virksomhed

Facebook er en privat ejet virksomhed, som så vidt muligt, bør have frihed til selv at udarbejde funktionaliteten på deres platform.

I tilfælde hvor funktioner kan være i konflikt med lovgivningen, der burde brugsbetingelserne kunne beskytte funktionerne fra urimelig regulering, langt hen ad vejen.

Forbrugerombudsmanden skriver blandt andet som begrundelse for dere afgørelse:

Det fremgår af lovforarbejderne til markedsføringsloven, at begrebet ”elektronisk post” er teknologineutralt og skal fortolkes bredt. Formålet er at sikre, at brugere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester opnår den samme beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, uanset hvilken teknologi tjenesterne baserer sig på.

Det betyder, at virksomheder, der benytter sig af Facebook eller andre sociale platforme til markedsføring, skal være opmærksomme på, at henvendelser som notifikationer er elektroniske henvendelser, der kræver et forudgående samtykke fra modtageren. Akkurat som hvis en virksomhed sender en traditionel e-mail.

Et klik på et ”synes godt om”-ikon opfylder ikke i sig selv kravene til et samtykke.

Og den specifikke paragraf i markedsføringsloven som forbrugerombudsmanden citere:

§10. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.

Her bør forbrugerombudsmanden, først og fremmest, se på, at brugerne selv har accepteret betingelserne da de oprettede en Facebook profil. Derfor burde man ikke kunne lovgive på området, da dette nærmest vil være et brud på ejendomsretten.

Videre bør der også tages højde for udformningen af de enkelte funktioner, herunder hvordan "notifikationer" adskiller sig markant fra traditionelle beskeder og henvendelser. Der er en vigtig funktionsmæssig forskel, som er meget svær at overse.

Inviter til side funktionen

Funktionen til at invitere brugere til at Synes godt om er måske ikke den vigtigste funktion på Facebook, men for sideejere har det både været en nyttig og gratis måde, at skaffe flere likes til deres sider på. Skulle man i stedet benytte Facebook annoncer, ville det nemt komme til at koste mange penge.

At forbrugerombudsmanden har vurderet funktionen til at være ulovlig, finder jeg problematisk, fordi det er en indikation af, at vi har nogle love, der både er forældede, og som ikke tager højde for brugsbetingelserne hos de enkelte platforme.

Facebook er en privatejet virksomhed, og alene på det grundlag burde forbrugerombudsmandens afgørelse principielt være ugyldig. Noget kan altså tyde på, at reglerne om SPAM er urimelige i forholde til de funktioner, som er i brug på nyere platforme.

Det er min erfaring, at en stor del, ofte flertallet, af dem som "synes godt om" et opslag, også vil trykke "synes godt om" på en side, efter at man har sendt dem en invitation.

Links

  1. Virksomheders notifikationer på Facebook omfattet af spam-forbud - forbrugerombudsmanden.dk

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Nej. Brugerne er ikke produkter hos Facebook, og hold nu op med at sige det hele tiden. Det er ikke konstruktivt.

Flere i: SoMe