Kemisk Mængdeberegning

En letforståelig forklaring til, hvordan man foretager kemisk mængdeberegning.

8680 visninger

Created: 2017-06-13 06:12

Det kan være svært, at huske de forskellige begreber, og hvad de repræsentere. Så her har vi lavet en forklaring til, hvordan man foretager mængdeberegninger i kemi, og hvad de forskellige begreber betyder.

Det er vigtigt, at man forstår de enkelte begreber, før man kan arbejde med formlerne til mængdeberegning.

Begrebsforklaring

Massen (m) er det samme som vægten for et stof. Hvis eksempelvis du vejer noget NaCl (Natriumklorid) på en vægt, vil det vægten viser, være det samme som massen. Typisk vil man angive det i gram. Eks.: m = 12,43 g. Hvis man kender p og V, så kan man finde massen via følgende formel:

m=p*v

Volumen (V) er rumfanget. Den foretrukne enhed, til at angive rumfang med, er litter (L), som de fleste af os nok kender. Desuden er 1L det samme som 1 dm3. Man angiver normalt Volumen i g/cm3 for metaller.

Densitet (p) er det samme som tætheden for et stof. Det er nemmere at forstå, hvis man tænker på flaskedykkere. Dvs. Densiteten for luft på flaske, er langt større end for normal atmosfærisk luft. Densiteten er desuden afhængig af temperaturen, således at varme forårsager lavere densitet, imens kulde forårsager højere densitet. Varme for luft til at udvide sig, og derfor kan det være farligt, at udsætte flasker under tryk, for høj varme. Densiteten (p) kan udregnes ved følgende formel:

p=m/V

Stofmængde (n) angiver antallet af mol for et stof. Eks. NaCl. For at finde stofmængden for 1 mol NaCl, kan man ligge atommassen for de enkelte grundstoffer sammen.

22,99+35,45 = 58,44 g/mol

Hvis man eksempelvis har vejet noget Natriumklorid, og fået det til 200g, så kan man regne sig frem til hvor mange mol, der er i de 200g, ved brug af følgende formel:

n = m/M

Indsætter vi vægten (m), og molarmassen (M) for 1 mol, vil regnestykket komme til, at se således ud:

n = 200/58,44

Og det giver os 3,422 mol. Dvs. I de 200g Natriumklorid, er der 3,422 mol.

I stedet for at regne os frem til molarmassen for et stof, kan vi også slå det op på internettet. Det vil ofte være hurtigere.

Molarmasse (M) er massen for 1 mol af et stof. Eks NaCl

22,99+35,45 = 58,44 g/mol

Molarmassen kan findes via følgende formel:

M = m/n

Det er altså nødvendigt, at kende massen, og antallet af mol i den givne masse, før man kan regne sig frem til molarmassen. Hvis man ikke kender massen, kan man veje sit stof på en vægt. Antallet af mol kan man, regne sig frem til, hvis man kender massen (vægten) på sit stof.

Hvis man kender densiteten og volumen, kan man også regne sig frem til massen. Det kan gøres ved, at anvende formlen nævnt tidligere i artiklen.

Fortæl os hvad du tænker: