Derfor regner det

En forklaring på hvorfor der opstår regn.

2544 visninger

Created: 2017-09-02 15:45

Måske har du undret dig over, hvorfor det regner. Regn kaldes også for nedbør, og den opstår hovedsaligt som et resultat af varm luft der stiger opad i atmosfæren. Efterhånden som luften stiger opad, afkøles den, og vil på et tidspunkt nå mætningspunktet; efter mætningspunktet er blevet nået, vil luften normalt ikke kunne indeholde mere fugt, og der vil derfor opstå en fortætning, i form af iskrystaller eller vanddråber som returneres til jorden og havet i form af nedbør.

Lidt om vandets kredsløb

Vand findes både i fast (is), flydende og i form af damp i atmosfæren. Vandet vekselvirker imellem de forskellige stadier, dog forekommer den største aktivitet imellem vand og luft.

Ved fordampning går vand, fra dets faste eller flydende form til gasform. Fordampning sker primært fra havoverfladen, men der opstår også i mindre grad fordampning af den vand som findes på land – eksempelvis fra våd jord, planter og træer, samt andre overflader. I endnu mindre grad forekommer der fordampning direkte fra is til gasform. Den form for fordampning kalder vi for evaporation.

Vand i dets gasform kender de fleste måske bedre som vanddamp.

Den vand som fordamper fra havene, kan med vinden blive transporteret indover land, og modsat kan det vand, som fordamper fra land, blive båret udover havet. Af den nedbør som falder på land, vil det overskydende vand løbe tilbage i havet. Det sker enten via den overjordiske afstrømning igennem floder og søer, eller via den underjordiske, som strømninger i jorden.

Fortæl os hvad du tænker: