Find årlig rente ud fra startkapital og slutkapital.

Her er en vejledning til hvordan du finder den årlige rentesats, ud fra startkapital og slutkapital.

1072 visninger

Edited: 2018-01-21 09:04

Hvis du kender startkapital og slutkapital for en opsparing, så kan du finde frem til den procentvise årlige rente for opsparingen, ved at tage den n'de rod af slutkapitalen divideret med startkapitalen.

Hvis eksempelvis du indsætter 8.000 kr. på en konto, og du efter 20 år har 17528,99 kr., så kan du anvende følgende formel:

Formel til at finde årlig rente.

Alternative skrivemåder

Det kan være nødvendigt at skrive det på en anden måde. F.eks. Skal du på lommeregneren finde den lille "rod tast", typisk vil den have et x foran, så den ligner (x√). Selve indtastningen skulle gerne ligne nedestående:

20√(17528,99/8000)-1

En alternativ måde at skrive det ind på, som virker i regneark:

(17528,99/8000)^(1/20)

Det kan lade sig gøre, fordi man også kan skrive rødder som potens. Dvs. Kvadratroden af 4 kan man skrive som:

4^(1/2)

Men man kan også skrive det med kvadratrodstegnet:

Formel til at finde årlig rente.

Det kan være en god idé at mærke sig dette, da det ellers vil være vanskeligt, at arbejde med kvadratrod, eller rødder i det hele taget, på en computer.

Fortæl os hvad du tænker:

  1. Fremskrivningsformlen er en metode til, eksempelvis, at regne sig frem til hvor mange penge man har efter en endt opsparing i banken. Formlen er også kendt som kapitalfremskrivningsformlen, og inkludere altså renters rente.
  2. En forklaring på harmonikamodellen med medfølgende formler og eksempler.
  3. Vejledning til rentefodsformlen, kan blandt andet anvendes til at finde frem til renten for en opsparing.
  4. Terminsformlen kan bruges til at finde frem til antallet af terminer, ud fra rente, start- og slutkapital.
  5. Vejledning til brug af tilbageskrivningsformlen til at finde startkapitalen i matematik.

Flere i: Procentregning